Home Neem contact met me op Map

terms and conditions

Lees onze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang tot de website krijgt, opent of gebruik van de website op enigerlei wijze maakt.
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden.

Gebruik van de (inhoud van) de website van bewegingsengezondheidsadvies.nl
Het is u niet toegestaan de website van bewegingsengezondheidsadvies.nl  of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van bewegingsengezondheidsadvies.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud  op te vragen en te hergebruiken.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) bewegingsengezondheidsadvies.nl op uw site weer te geven.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via
mail@bewegingsengezondheidsadvies.nl

Foto's op de index site gebruikt van webtemplate Therapeutic Massage.